Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; nuôi con nuôi

Ngày 28/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 2419/QĐ-UBND v/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; nuôi con nuôi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.
Theo đó, công bố 22 TTHC lĩnh vực Luật sư; 11 TTHC lĩnh vực tư vấn pháp luật; 40 TTHC lĩnh vực công chứng (trong đó có 13 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức hành nghề công chứng); 12 TTHC lĩnh vực giám định tư pháp; 01 TTHC lĩnh vực bán đấu giá tài sản; 19 TTHC lĩnh vực trọng tài thương mại; 12 TTHC lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 05 TTHC lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

(Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 28/12/2016)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *