Invisible

Mô tả

S : 1047,1 m  xã phật tích huyện tiên du tỉnh bắc ninh 

Chi tiết

  • Mã Bưu Chính:

    160000
  • Diện tích:

    1047 m2
  • Hiệu suất năng lượng:

    A

Khoảng cách

Hình ảnh kế hoạch

sàn kế hoạch

Bình luận facebook

Khám phá một ngôi nhà bạn sẽ thích ở