Đo vẽ hồ sơ kỹ thuật, hiện trạng nhà đất.

23-08-2021

Đo vẽ hồ sơ kỹ thuật, hiện trạng nhà đất.

Đo vẽ hồ sơ kỹ thuật, hiện trạng nhà đất.